Koło pomiarowe „KOJAK”

  • Pomiar długości w linii prostej oraz po łuku.
  • Zakres pomiarowy 99999,9 m, przy dokładności pomiaru 1 cm na każde 50 m.
  • Licznik z funkcją zerowania.
  • Koło składane.