Polityka prywatności

Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszej strony przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.

Podmiot Odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest PROFITECH Maciej Stojanowski

Nasze dane kontaktowe:

PROFITECH Maciej Stojanowski

Al. Marcina Kromera 51a, 51-163 Wrocław

email: biuro@profitech-narzedzia.pl

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy Maciej Stojanowski

Numer telefonu +48 693 463 255

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Podczas odwiedzin naszej strony internetowej pobierane są od Państwa min takie informacje jak: adres IP, adres strony z której zostaliście Państwo przekierowani na strony naszego serwisu, stron internetowych wywołanych z naszego serwisu, pobieranych plików, odtwarzanych plików video i audio, poszczególnych linków wybieranych przez Państwa, wyszukiwanych słów lub fraz (przeszukiwanie strony), czasu trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarki itd. Jeśli do odwiedzin na stronie zachęciła Państwa reklama internetowa w postaci baneru, filmu reklamowego, reklamy w wyszukiwarce itp. odnotowujemy informację o banerze, reklamie Adword itp., które skłoniły Państwa do odwiedzenia serwisu internetowego PROFITECH Maciej Stojanowski

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania, jest optymalizacja naszej strony internetowej a co za tym idzie, lepsze dostosowanie serwisu do Państwa potrzeb

Dostawcy usług (ogólnie)

Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak programowanie oraz hosting danych. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy,

w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych.

Okres zapisania; terminy przechowywania

Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług .We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).

Wykorzystanie plików cookie

Informacje ogólne

Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Gdy ta oferta online zostanie ponownie wyświetlona przez Państwa, przeglądarka odsyła zawartość ciasteczek z powrotem do odnośnego dostawcy usług i umożliwia w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Odczyt ciasteczek umożliwia nam optymalne dopasowanie oferty online do Państwa i ułatwienie Wam korzystania z niej.

1) Pliki cookie wykorzystywane przez PROFITECH

PROFITECH wykorzystuje pliki cookie oraz elementy aktywne, aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich optymalizować stronę internetową.

Pliki cookie („ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w pamięci Państwa komputera podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. W dowolnej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookie. Może to jednak skutkować brakiem dostępności niektórych funkcji. Informacje na temat usuwania plików cookie mogą Państwo znaleźć w zakładce Pomoc wyszukiwarki.

2) Pliki cookie stron trzecich

Niektóre strony internetowe firmy PROFITECH zawierają treści i usługi należące do innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter), które również mogą stosować pliki cookie i inne aktywne elementy. PROFITECH nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez właścicieli tych serwisów.

Należy zwrócić uwagę, że opcja konfiguracji ustawień wykorzystywanych plików cookie udostępniana przez PROFITECH nie ma wpływu na pliki cookie i inne elementy aktywne należące do właścicieli innych serwisów (np. YouTube, Facebook, Twitter).

Informacje na temat przetwarzania danych przez dany serwis dostępne są na stronach internetowych odpowiednich serwisów.

Kontakt

1)Facebook

Na stronie internetowej PROFITECH wykorzystywane są wtyczki społecznościowe serwisu społecznościowego Facebook.com należącego do Facebook Inc., Palo Alto, CA, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Facebook lub za pomocą określeń „Facebook”, „Like” lub „Share”.

Jeśli odwiedzają Państwo stronę naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Facebook, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Facebooku. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Facebook przez Państwa wyszukiwarkę i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Facebook, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Facebook.

Jeśli nie chcą Państwo, by Facebook gromadził dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Facebook.

2) Google +

Na stronie internetowej PROFITECH wykorzystywane są wtyczki społecznościowe serwisu społecznościowego plus.google.com., należącego do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, (‘Google”).

Wtyczki oznaczone są za pomocą logo Google+ lub za pomocą określeń „Google+”, „Google Plus” lub „+1”.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu kliknięcia pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Google, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi.

Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Google+, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Google+. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Google+ przez Państwa wyszukiwarkę i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Google+, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Google.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google gromadził dotyczące Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Google+.

3) YouTube

Na stronie internetowej PROFITECH wykorzystywana jest platforma filmów video YouTube należąca do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Stany Zjednoczone. YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i video.

Po wywołaniu danej strony naszego serwisu internetowego zintegrowany player YouTube znajdujący się w tym miejscu łączy się z platformą YouTube w celu zapewnienia technicznego przesyłu danego pliku video lub audio. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane przekazywane są do YouTube.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez YouTube, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, którą mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładkach Prywatność i Bezpieczeństwo na stronie YouTube.

4) Twitter

Na stronie internetowej Profitech wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Twitter należącego do Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („Twitter”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Twitter lub za pomocą określenia „Tweet”.

Jeśli odwiedzają Państwo jedną ze stron naszego serwisu internetowego zawierającą tego typu wtyczki, początkowo są one nieaktywne. Wtyczki pozostają nieaktywne do czasu wybrania pojawiającego się przycisku. Poprzez aktywowanie wtyczek łączą się Państwo z serwisem Twitter, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Twitter, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Twitterze. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Twitter za pośrednictwem Państwa wyszukiwarki i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Twitter, a także na temat Państwa praw oraz ustawień, które mogą Państwo konfigurować w celu ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Twitter.

Odwołania do serwisów prowadzonych przez osoby trzecie (linki zewnętrzne)

Na stronie internetowej Profitech mogą znajdwać się odwołania (linki) do serwisów internetowych należących do osób trzecich i obsługiwanych przez dostawców niepowiązanych z firmą Profitech Po wybraniu przez takiego odwołania do innej strony Profitech nie ma już wpływu na gromadzenie, przechowywanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych poprzez wybranie linka innej strony (np. adresu IP czy URL strony zawierającej link), ponieważ postępowanie osób trzecich pozostaje z oczywistych względów poza naszą kontrolą. Dlatego też Profitech nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez strony trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych.

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

Prawa użytkowników

W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do skorygowania i usunięcia danych

Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

Ograniczenie przetwarzania

Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego

Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych („sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu

Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

Odwołanie zgody

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.

Możliwość przenoszenia danych

Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego:

Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to:

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.p

Zmiana informacji o polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.

Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie „Podmiot odpowiedzialny”.